En una vaca Bruna dels Pirineus de 1 anys s’aprecia un lesió vesicular múltiple al fetge. En observar les vesícules al microscopi no presentaven cap contingut identificable.

Macroscòpicament el diagnòstic diferencial d’una lesió d’aquest tipus és:

  • Echinococcus granulosus: paràsit cestode de l’intestí prim dels carnívors (gossos). La fase de metacestode o quist hidatídic, es troba en remugants, normalment al fetge o pulmons. Sol consistir en un sol quist, que pot assolir una mida considerable i que conté sorra hidatídica (protoescòlexs). Es pot donar la situació que el quist es trenqui generant múltiples quists. Aquests quists poden degenerar i desenvolupar una lesió necròtica de tipus caseós.
  • Echinococcus multilocularis: es caracteritza per generar múltiples quists, en forma de gotim de raïm, com els que observem a la imatge. És una zoonosi ja que l’home pot actuar també d’hoste intermediari. Aquest paràsit no és endèmic a Espanya.
  • Quists hepàtics serosos o congènits: es creu que poden tenir el seu orígen en conductes biliar embrionaris.
  • Colangioma o Cistadenoma biliar: neoplasia de conductes biliars amb patró de creixement quístic, rarament descrita en remugants.
Lesió focal, que infiltra el parènquima hepàtic, constituïda per múltiples vesícules de contingut serós o purulent.

Lesió focal, que infiltra el parènquima hepàtic, constituïda per múltiples vesícules de contingut serós o purulent.