La presència de lesions granulomatoses/caseoses als nòduls limfàtics en canals de boví és compatible amb una infecció per Mycobacterium bovis (agent causal de la Tuberculosi bovina).  

Però hi ha altres possibles etiologies que cal contemplar en el diagnòstic diferencial:

Histopatología

Altres proves diagnòstiques

 Tuberculosi bovina

Lesions granulomatoses necrotitzants, amb possibles mineralització.

Tinció de Ziehl-Neelsen.
Tinció d’Auramina
PCR
Cultiu de micobacteris.

 Granuloma bacterià:
    Rhodococcus equi
    Nocardia spp.
 Actinomyces spp.
Altres…

Lesions de tipus –piogranulomatós-necrotitzant (component purulent significatiu). Presència de colònies bacterianes.

Tinció de gram.
Cultiu microbiològic.

 Granuloma fúngic

Lesió piogranulomatosa necrotitzant..
Presència d’hifes.

Cultiu fúngic.
Tinció de Pas
Tinció de Grocott

 Neoplasia

Presència de cèl·lules tumorals.

A. Característiques lesions granulomatoses al linfonode mediastínic. B. Medi de cultiu amb creixement de colònies de Mycobacterium bovis. C. Lesió granulomatoses característiques de TBC. D. PCR amb un resultat positiu al complexe M.tuberculosis.

A. Característiques lesions granulomatoses al linfonode mediastínic. B. Medi de cultiu amb creixement de colònies de Mycobacterium bovis. C. Lesió granulomatoses característiques de TBC. D. PCR amb un resultat positiu al complexe M.tuberculosis.

A: Limfonode traqueobronquial amb lesió granulomatosa miliar, compatible amb TBC. Al cultiu microbiològic es va aïllar Nocardia Spp. B: Lesió piogranulomatosa característica d’una infecció bacteriana.

A: Limfonode traqueobronquial amb lesió granulomatosa miliar, compatible amb TBC. Al cultiu microbiològic es va aïllar Nocardia Spp. B: Lesió piogranulomatosa característica d’una infecció bacteriana.

Lesió granulomatosa al linfonode. Al cultiu microbiològic es va aïllar Rhodococcus equi.

Lesió granulomatosa al linfonode. Al cultiu microbiològic es va aïllar Rhodococcus equi.

Limfadenitis granulomatosa al limfonode traqueobronquial d’un boví de 12 mesos. La histopatologia va demostrar la presència d’hifes fúngiques.

Limfadenitis granulomatosa al limfonode traqueobronquial d’un boví de 12 mesos. La histopatologia va demostrar la presència d’hifes fúngiques.

Limfonode  retrofaringi amb metàstasi d’un carcinoma de cèl·lules escamoses.

Limfonode retrofaringi amb metàstasi d’un carcinoma de cèl·lules escamoses.