Es presenta un vedell de 10 mesos amb limfadenopatia generalitzada i augment de mida del fetge, melsa i timus. També s’observa una proliferació del greix intercostal.

L’estudi anatomopatològic revela que els òrgans afectats, incloent el greix intercostal, estan infiltrats per una proliferació neoplàsica limfoide. El diagnòstic correspon a un limfoma boví esporàdic del vedell.

En boví es descriuen tres tipus de limfoma esporàdic (de causa desconeguda):
El limfoma boví esporàdic del vedell: pot aparèixer al naixement o al voltant dels 6 mesos de vida. Característicament s’observa limfadenopatia generalitzada simètrica i leucèmia. Els ronyons solen estar afectats i la melsa fetge i timus poden estar involucrats o no.
La forma juvenil, que afecta predominantment al timus.
La forma cutània, més comú en animals d’uns dos anys d’edat.

En bovins adults (majoritàriament al voltant de 3 anys d’edat) el limfoma pot estar causat per el virus de la Leucosi bovina enzoòtica. Es caracteritza per l’aparició d’algun limfonode augmentat de mida. Sol afectar al fetge i a la melsa (hepatomegàlia i esplenomegàlia) i també hi ha descrita una forma entèrica (sol afectar la mucosa de l’abomàs). Les cèl•lules neoplàsiques també poden infiltrar la baina nerviosa i accedir al greix peridural, comprimint la medul•la espinal.

Als anys 80 hi va haver un cert nombre de casos de leucosi a Catalunya i Espanya, deguts a la importació d’animals infectats. És una malaltia sotmesa a sanejament a Europa, d’on està virtualment eradicada; a altres zones com als Estats Units és una malaltia endèmica.

Limfonode augmentat de mida. Imatge cedida pels serveis veterinaris oficials de l’ASPB.

Limfonode augmentat de mida. Imatge cedida pels serveis veterinaris oficials de l’ASPB.

Increment de mida dels limfonodes medíastínics (sagetes). Imatge cedida pels serveis veterinaris oficials de l’ASPB.

Increment de mida dels limfonodes medíastínics (sagetes). Imatge cedida pels serveis veterinaris oficials de l’ASPB.

Detall de la secció d’un limfonode. Imatge cedida pels serveis veterinaris oficials de l’ASPB.

Microfotografia amb tinció d’Hematoxil•lina Eosina. Es pot observar el característic infiltrat limfomatós (blau) al parènquima hepàtic (rosa). A dalt a la esquerra: detall augmentat de la població cel•lular infiltrant.

Microfotografia amb tinció d’Hematoxil•lina Eosina. Es pot observar el característic infiltrat limfomatós (blau) al parènquima hepàtic (rosa). A dalt a la esquerra: detall augmentat de la població cel•lular infiltrant.