En una euga de 10 anys s’observen múltiples nòduls adherits al peritoneu de consistència molt endurida i de mida variable, fins a 15 cm de diàmetre.

L’estudi histopatològic rebel·la que es tracta de masses neoplàsiques benignes constituïdes per una proliferació d’adipòcits. S’estableix in diagnòstic de Lipoma.

La consistència tant dura es deu a una metaplàsia òssia de la massa. Això significa que algunes cèl•lules de la neoplàsia es diferencien en teixit ossi i es mineralitzen, s’arriba a formar inclús medul•la òssia al seu interior.

Múltiples lesions nodulars endurides de mida gran (fins a 15 cm).

Múltiples lesions nodulars endurides de mida gran (fins a 15 cm).

Detall de la secció d’una de les masses.

Detall de la secció d’una de les masses.