En un boví mascle d’onze mesos s’observa, durant l’especejament, la presència d’un infiltrat blanquinós a la musculatura de les extremitats posteriors.

Aquesta lesió també coneguda amb el nom d’ esteatosi muscular consisteix en la substitució de les fibres musculars per adipòcits que provenen de les cèl·lules mesenquimatoses intramusculars.

Aquesta lesió pot ser conseqüència d’un dany muscular crònic o de denervació muscular. Però s’observa també en animals clínicament sans. Tot i que la causa no és coneguda se sospita que podria tractar-se de les conseqüències d’un dany muscular per lesions nervioses, miopatia nutricional, isquèmia o traumatismes.

Canvis de coloració blanquinosos de les fibres musculars.

Canvis de coloració blanquinosos de les fibres musculars.

Diferents graus d'afectació de la musculatura.

Diferents graus d'afectació de la musculatura.