En una truja de 3 anys de raça creuada es troba una massa de 15×10 cm de diàmetres màxims adherida a la serosa de l’estómac, l’animal també presentava indicis d’inflamació del peritoneu.

La massa presentava una consistència endurida i coloració marró, a la secció s’observaven àrees de coloració més clara. Adjacent a al massa hi havia un limfonode augmentat de mida.

L’estudi histopatològic del teixit rebel·la que es tracta de restes de teixit esplènic necròtic i de teixit adipós necròtic i presència de cristalls de colesterol; sense evidencies de reacció inflamatòria.

No es pot determinar la causa d’aquesta alteració però és probable que es derivi d’una torsió i necrosi del teixit adipós i/o epipló, associat també a una torsió esplènica.

El nòdul (seccionat a la imatge) presentava adherències al fetge i a l’estómac.

El nòdul (seccionat a la imatge) presentava adherències al fetge i a l’estómac.

Detall de la secció del nòdul.

Detall de la secció del nòdul.