En una canal de porcí de femella, creuada, de 3 anys d’edat, s’aprecia una massa multilobulada, blanquinosa i endurida de 30 cm de diàmetre a davant del ronyons. També es troben alterats el ronyó i el limfonode.

L’estudi histopatològic va revelar una proliferació neoplàsica a la glàndula adrenal compatible amb un feocromocitoma (proliferació de cèl•lules de la medul•la adrenal). La mostra de ronyó examinada presentava lesions de nefritis intersticial crònica.

Les característiques microscòpiques de les cèl•lules (anaplàsia, elevat índex mitòtic) i la presència d’altre nòduls (metàstasis) indiquen que es tracta d’una neoplàsia maligna.

Us podeu descarregar la caracterització complerta d’aquesta neoplasia en aquest article: Malignant pheochromocitoma in a pig.

 

Massa perirrenal blanquinosa multilobulada.

Massa perirrenal blanquinosa multilobulada.

Nòduls perifèrics compatibles amb metastasis del tumor a limfonodes locals.