En porc, la descripció de neoplàsies és relativament poc freqüent, probablement degut a la curta vida productiva que tenen la majoria dels animals. Els melanomes son el resultat de la proliferació de melanoblasts. S’han descrit principalment en animals de raça Duroc. Normalment es localitzen als flancs, principalment a la zona de la illada.

En races utilitzades en experimentació biomèdica (Hormal i Sinclair miniatura) s’han descrit com a neoplàsies congènites.

A: Melanoma cutani en un porc de 6 mesos. B: Metàstasi en el limfonode inguinal.

A: Melanoma cutani en un porc de 6 mesos. B: Metàstasi en el limfonode inguinal.

A: melanoma cutani a l’extremitat posterior d’un porc de  6 mesos. Presentava mestàstasi al limfonode inguinal. B: Aquesta imatge del teixit adipós subcutani es correspon en l’estudi histològic a la presència de melanòcits d’aparença benigne i de migració ectòpica a altes estructures dermals. Es desconeix si presenta relació amb l’aparició de la neoplàsia.

A: melanoma cutani a l’extremitat posterior d’un porc de 6 mesos. Presentava mestàstasi al limfonode inguinal. B: Aquesta imatge del teixit adipós subcutani es correspon en l’estudi histològic a la presència de melanòcits d’aparença benigne i de migració ectòpica a altes estructures dermals. Es desconeix si presenta relació amb l’aparició de la neoplàsia.