Acúmuls multifocals de melanina a les vísceres i la canal.

A la inspecció post mortem d’un vedell, s’observa melanosi maculosa en forma de múltiples àrees multifocals de mida variable (majoritàriament de 2-6 cm de diàmetre) de color negre brillant al pulmó, fetge, cor, aorta i a la canal (peritoneu i fàscies intermusculars).

La melanosi maculosa és una hiperpigmentació de diversos teixits i òrgans produïda generalment per la melanina o bé per altres pigments. És un transtorn congènit del metabolisme, sense significació patològica, que afecta especialment els remugants i el porcí. En boví, aquests dipòsits s’observen principalment a pulmó, fetge, encèfal i medul·la espinal. En oví, al fetge. En porcí al greix abdominal i el braguer (en ibèrics només afecta la pell). Altres localitzacions on es pot observar en les espècies citades són: el cor, la pleura, el peritoneu, les fàscies intermusculars (epimisi), els cartílags i els ossos.

La melanosi maculosa és causa de decomís de les parts afectades per alteració organolèptica greu de vísceres i també de la canal.

Des del punt de vista de salut alimentària no existeix cap risc documentat respecte a la melanosi, per la qual cosa, potencialment, es podria consumir.

El codi internacional FAO/OMS aconsella que en la melanosi disseminada en vedells, si no es possible l’eliminació o espurg de les parts afectades, es practiqui un decomís total de la canal i les vísceres.En cas contrari,si fós possible, canal i vísceres poden ser aptes per el consum previ espurg i decomís de les parts afectades.

 Taques negroses multifocals de mida variable al fetge.

Taques negroses multifocals de mida variable al fetge.

Taques negroses multifocals de mida variable al pulmó.

Taques negroses multifocals de mida variable al pulmó.