En una euga de 15 anys de raça hispano-bretó s’observen múltiples lesions nodulars, petites (<2mm) i de distribució miliar generalitzada per la musculatura i el teixit adipós de la canal.

L’estudi histopatològic evidencia, en ambdós teixits, lesions de miositis i esteatitis granulomatosa crònica amb un important component de leucòcits polimorfonuclears eosinòfils. Aquest tipus de lesió és compatible amb una etiologia parasitària.

De fet, en algunes fibres musculars es poden apreciar quists de Sarcocystis spp. tot i que no se’n troben d’associats a la lesió.

Les tincions de PAS, Ziehl Neelsen, Grocott i Gram no van permetre identificar altres possibles etiologies descartant fongs, bacteris, micobacteris i altres paràsits.

Lesions nodulars blanquinoses al greix (esquerre) i al teixit muscular (dreta).

Lesions nodulars blanquinoses al greix (esquerre) i al teixit muscular (dreta).

Miositis granulomatosa.

Miositis granulomatosa.

Miositis granulomatosa. Àrea necròtica central rodejada per fibrosi i infiltrat inflamatori ric en leucòcits polimorfonuclears eosinòfils.

Miositis granulomatosa. Àrea necròtica central rodejada per fibrosi i infiltrat inflamatori ric en leucòcits polimorfonuclears eosinòfils.

Esteatitis granulomatosa. El mateix tipus de lesió observat al múscul es podia observar al teixit adipós.

Esteatitis granulomatosa. El mateix tipus de lesió observat al múscul es podia observar al teixit adipós.

Quist de Sarcocystis spp. a l’interior d’una fibra muscular.

Quist de Sarcocystis spp. a l’interior d’una fibra muscular.