En una canal de porc de 6 mesos d’edat s’observa una lesió de coloració groguenca i consistència endurida que afecta a la musculatura del llom i, parcialment, al greix subcutani.

L’estudi histopatològic evidencia una lesió inflamatòria del teixit muscular acompanyada de necrosi, fibrosi intensa i regeneració de fibres musculars: miositis necrotitzant multifocal crònica. Aquesta lesió s’estén al teixit adipós i és compatible amb una lesió associada a la injecció d’un producte (medicamentós) irritant.

Musculatura del llom d’aspecte alterat.

La musculatura afectada està endurida i presenta una coloració groguenca.

Detall de l’aspecte de la musculatura.

En algun punt la lesió s’estén a nivell del teixit adipós subcutani.