A la canal d’una vaca frisona de 6 anys s’observen múltiples granulomes de coloració verdosa i consistència dura a la musculatura.

Medeixen entre 0,2 i 1 cm de diàmetre i s’observen de forma generalitzada a la canal (mesenteri, masseters, cor, llengua, abdominals…).

A l’estudi histopatològic s’observen piogranulomes eosinofílics (Figura 3) associats, en alguns casos, a la presència de quists de Sarcocystis spp. intactes o en diferents estadis de degeneració, així com presència de quists de Sarcocystis spp. dins de fibres musculars, que és on se solen observar però sense que generin cap reacció.

 

Granuloma d’aproximadament 1cm de diàmetre i coloració verdosa (sageta).

Granuloma d’aproximadament 1cm de diàmetre i coloració verdosa (sageta).

La lesió (sageta) es repeteix de forma generalitzada afectant a músculs de les extremitats (foto) però també a masseters, diafragma, cor, llengua, etc...

La lesió (sageta) es repeteix de forma generalitzada afectant a músculs de les extremitats (foto) però també a masseters, diafragma, cor, llengua, etc…

 

Microfotografía de tinció d’hematoxil·lina-eosina. S’observa un piogranuloma a l’interior del qual podem veure un quist de Sarcocystis spp. envoltat d’una intensa reacció imflamatòria de polimorfonuclears eosinòfils. També es poden apreciar fibres musculars en degeneració (asterisc).

Microfotografía de tinció d’hematoxil·lina-eosina. S’observa un piogranuloma a l’interior del qual podem veure un quist de Sarcocystis spp. envoltat d’una intensa reacció imflamatòria de polimorfonuclears eosinòfils. També es poden apreciar fibres musculars en degeneració (asterisc).