En un vedell mascle, de raça frisona, d’onze mesos d’edat es van observar dues lesions nodulars, d’aspecte granulomatós al pulmó i al nòdul limfàtic mediastínic caudal.

Immediatament els inspectors van remetre les mostres al SESC com una sospita de Tuberculosi ja que la lesió és compatible amb un complex primari tuberculós.

La histologia va confirmar que es tractava de lesions granulomatoses però es va observar la presència d’hifes fúngiques irregulars i no septades enmig de les lesions, algunes d’elles a l’interior de les cèl·lules gegants multinucleades. La tinció de Groccot va confirmar aquesta troballa.

No va ser possible aïllar cap fong en el cultiu microbiològic, però es va realitzar una extracció de DNA i posterior amplificació i seqüenciació amb primers universals del gen 28S rRNA. L’anàlisi de la seqüència obtinguda comparada amb la base de dades GenBank (BLAST) va donar un 100% de coincidència amb Rhizomucor pusillus (abans conegut com a Mucor pusillus). Es tracta d’un mucoral (fong de l’ordre Mucorals).

La mucormicosi (abans anomenada zigomicosi) és una malaltia rara, no es tracta d’una malaltia contagiosa, els mucorals es troben a l’ambient i poden entrar per vies respiratòries (també digestiva o a través de ferides a la pell). Solen afectar a individus immunocompromesos. També se n’han descrit casos en persones. El R.pusillus es caracteritza per ser termòfil i créixer en ambients de temperatura elevada.

 

Lesió d’aspecte granulomatós al parènquima pulmonar.

 

Una lesió d’aspecte molt similar es va observar al nòdul limfàtic mediastínic caudal.

 

L’estudi histològic evidencia lesions de tipus granulomatós i es poden observar estructures compatibles amb hifes fúngiques, algunes d’elles a l’interior de cèl•lules gegants multinucleades (sagetes).

 

La tinció de Groccott confirma la presència d’hifes irregulars no septades (impregnades de color negre).