En un porc femella de raça creuada de 6 mesos d’edat s’aprecia una massa renal única, unilateral, de coloració blanquinosa al tall i d’aproximadament 3 cm de diàmetre.

L’estudi histopatològic de la massa revela lesions compatibles amb un nefroblastoma. Es tracta d’una neoplasia embrionària renal. En porcs i gallines és la neoplasia renal primària més freqüent. Poden ser únics o múltiples i bilaterals i poden arribar a ser de mida molt grossa, en porc rarament metastatitzen.

Dins del diagnòstic diferencial inicial es va incloure un limfoma ja que és una de les neoplàsies que més freqüentment s’observa en porcí i sovint afecta als ronyons.

Massa renal blanquinosa unilateral.

Massa renal blanquinosa unilateral.

Detall de la secció de la massa.

Detall de la secció de la massa.

La massa neoplàsica estava ben delimitada del parènquima renal normal (asterisc) per una càpsula fibrosa. El patró de creixement és sòlid i densament cel·lular amb formació de múltiples estructures epitelials tubulars primitives.

La massa neoplàsica estava ben delimitada del parènquima renal normal (asterisc) per una càpsula fibrosa. El patró de creixement és sòlid i densament cel·lular amb formació de múltiples estructures epitelials tubulars primitives.

Detalls dels túbuls renals primitius. En aquest cas no s'ha observat diferenciació cap a components mesenquimatosos que caracteritza als nefroblastomes.

Detalls dels túbuls renals primitius. En aquest cas no s’ha observat diferenciació cap a components mesenquimatosos que caracteritza als nefroblastomes.