En una canal de porcí femella mixta de 3 anys es van observar múltiples lesions nodulars blanquinoses, de consistència tova al tall, distribució multifocal i mida variable. Es trobaven al fetge, ronyons, peritoneu i limfonodes.

L’estudi histopatològic de les mostres va evidenciar que es tractava d’una proliferació neoplàsica maligna de cèl•lules rodones que es va classificar com sarcoma histiocític. És una neoplàsia de baixa freqüència en porcí.

En el diagnòstic diferencial d’aquest tipus de lesions es podia incloure, en primer lloc, un limfoma i altres neoplàsies com ara un mesotelioma o un carcinoma.

Lesions nodulars blanquinoses de gran mida al parènquima hepàtic, es poden observar lesions de mida mes reduïda a la paret de la cavitat abdominal.

Lesions nodulars blanquinoses de gran mida al parènquima hepàtic, es poden observar lesions de mida mes reduïda a la paret de la cavitat abdominal.

Lesions nodulars al ronyó i al peritoneu.

Lesions nodulars al ronyó i al peritoneu.