En fer les incisions al miocardi d’una vaca de raça Parda Alpina, de més de 6 anys d’edat, es va observar una lesió blanquinosa, amb aspecte de vesícula, que  un cop tallada feia prominència respecte al teixit muscular. No es van apreciar lesions a altres músculs esquelètics inspeccionats (masseters i diafragma). En el diagnòstic diferencial d’una lesió com aquesta cal incloure:

  • Cisticercosi bovina: En primer lloc! L’aspecte de la lesió és compatible amb una vesícula parasitària. Veure entrada sobre cisticercosi bovina.
  • Altres lesions de tipus inflamatori: Bacterianes o per Sarcocystis spp.
  • Quists congènits: Normalment localitzats a les vàlvules.
  • Neoplàsies.

Malgrat que la imatge macroscòpica era suggestiva de Cisticercosi bovina, en aquest cas l’estudi histopatològic va evidenciar que es tractava d’una proliferació neoplàsica benigne de tipus mesenquimatós, essent en aquest cas el diagnòstic diferencial mes probable un Tumor adenomatoide miocàrdic.

Les dues meitats del nòdul (sagetes), situat a la paret del ventricle esquerre, fan prominència un cop tallat.

Les dues meitats del nòdul (sagetes), situat a la paret del ventricle esquerre, fan prominència un cop tallat.

Una altra vista de la lesió (sageta) al miocardi.

Una altra vista de la lesió (sageta) al miocardi.

Imatge a més augments del nòdul. Es pot apreciar clarament la seva prominència desprès del tallat sagital i la troballa rellevant de que no hi ha una reacció inflamatòria al seu voltant (habitual als casos de Cisticercosi).

Imatge a més augments del nòdul. Es pot apreciar clarament la seva prominència desprès del tallat sagital i la troballa rellevant de que no hi ha una reacció inflamatòria al seu voltant (habitual als casos de Cisticercosi).