En un porc de raça híbrida de 6 mesos s’aprecia una única lesió nodular hepàtica intraparenquimatosa, superficial, d’aproximadament 1’5cm de diàmetre. Te una coloració pàl·lida al tall, amb àrees hemorràgiques, ben delimitada i encapsulada.

Per la seva localització intraprenquimatosa la sospita principal dels inspectors va ser que es tractés d’un quist hidatídic alterat per una reacció inflamatòria de l’hoste.

L’estudi histopatològic rebel·la que es tracta d’una proliferació neoplàsica benigna d’orígen epitelial, molt probablement derivat dels hepatòcits, per tant un adenoma hepatocelul·lar o hepatoma.

Nòdul únic (seccionat a la imatge) superficial i encapsulat.

Nòdul únic (seccionat a la imatge) superficial i encapsulat.