En una femella frisona de 3 anys s’aprecia un nòdul subcutani blanquinós al flanc esquerre d’uns 20cm de diàmetre i consistència mitja.
A la secció s’observa una cavitat plena d’estructures amorfes, de superfície llisa, de consistència gelatinosa,  de color bru-grisós i de la mida d’una mongeta seca o superior, no estan adherides entre sí ni a la càpsula fibrosa.

L’estudi histopatològic de la mostra remesa mostra abundant teixit de granulació,  crònic, constituït per col·lagen dens, ben ordenat en fascicles molt ben vascularitzats. Aquest teixit de granulació progressa cap al centre, essent més madur a la perifèria de la lesió.
La zona més interna del quist està desnaturalitzada (hialinitzada) i presenta un aspecte necròtic. En les formacions de l’interior del quist no es reconeixen estructures histològiques, tractant-se únicament de material necròtic.

Es tracta, molt probablement, d’una reacció reparadora crònica i exuberant. Un possible origen podria ser la injecció d’una substància al subcutani.

Imatge del quist obert

Imatge del contingut del quist a la seva secció.

Detall del contingut del quist.

Detall del contingut del quist.