En un porc de raça mixta de 5 mesos s’aprecia una lesió nodular vermellosa de 0,5 cm de diàmetre a les valves atrioventriculars.

L’estudi histopatològic evidencia cavitats quístiques recobertes per un capsula de teixit conjuntiu amb un contingut format per plasma i eritròcits. A banda del nòdul observat macroscòpicament s’observen altres lesions similars de diàmetre més reduït. S’estableix un diagnòstic de quists hemàtics valvulars. Es tracta d’una lesió de probable origen congènit sense significació patològica i que se sol reabsorvir.

Quists vermellosos a les vàlves atrioventriculars.