En una mateixa setmana vam rebre dues sospites de Cisticercosi bovina per lesions musculars observades en dos bovins de procedències geogràfiques diferents.

El primer cas es tractava d’una vaca creuada de 14 anys en la que es va observar una lesió única, nodular, blanquinosa al múscul masseter.

Figura 1: Lesió nodular blanquinosa observada al seccionar el múscul masseter. Macroscòpicament és compatible amb un granuloma per Cysticercus bovis.

 

El segon es tractava d’una vaca de 18 anys, de raça mixta que presentava lesions a l’esòfag, al miocardi i a la musculatura pectoral. Totes elles nodulars blanquinoses i amb un màxim de 10 mm de diàmetre.

Figura 2: Dues lesions nodulars blanquinoses a la paret de l’esòfag. Aquestes lesions visibles i ovalades són característiques, macroscòpicament, de Sarcocystis spp.(per exemple S.hirsuta, S.hominis o S.cruzi). La sospita de cisticercosi tampoc es podia descartar.

 

Curiosament en cap dels dos casos es va confirmar l’etiologia parasitaria, es tractava, en els dos casos, d’una neoplàsia originada en les cèl·lules que conformen la beina dels nervis perifèrics.  Es tracta d’una neoplàsia relativament comú en el bestiar boví i que pot presentar-se de forma multifocal.

Figura 3: A) Patró característic de la neoplàsia de beina nerviosa perifèrica de la massa observada en el cas de la Figura 1. B) Histologia del tumor mostrat a la figura 2. Es pot observar, a la perifèria del tumor, restes del nervi (n) on s’ha originat el mateix.