En una canal d’un vedell mascle d’onze mesos de raça creuada es van observar lesions vermelloses a les superfícies seroses de les diferents vísceres abdominals. Alguns nòduls limfàtics estàven reactius.

Aquestes lesions corresponen a una peritonitis fibrosa o fibro-adhesiva. Es tracta de lesions de caràcter clarament crònic. Molt probablement conseqüència d’una peritonitis fibrinosa. Pot tractar-se de la seqüela d’una poliserositis, per una bacterièmia sistèmica neonatal (colibacilosis o streptococcus) o d’infeccions del cordó umbilical (la lesió en aquests casos és mes intensa a la part ventral).

Aquestes lesions també poden donar-se com a conseqüència de la perforació de vísceres com l’abomàs, els intestins, el reticle (reticuloperitonitis traumàtica) o l’úter. Les peritonitis cròniques es poden acompanyar d’exsudat i de lesions purulents-abscedificants.

Plaques de material fibrós adherides a la serosa peritoneal.

Plaques de material fibrós adherides a la serosa peritoneal.

La serosa de la melsa també estava afectada i presentava múltiples lesions puntiformes vermelloses.

La serosa de la melsa també estava afectada i presentava múltiples lesions puntiformes vermelloses.

El mesenteri també presentava dipòsits de material fibrós de coloració rosada-vermellosa.

El mesenteri també presentava dipòsits de material fibrós de coloració rosada-vermellosa.