S’envien al SESC imatges de dos casos de canals de porcí de raça híbrida, de 6 mesos d’edat amb lesions a la cavitat abdominal: presencia d’exsudat, adherències i dipòsit de material de coloració de blanquinosa a vermellosa al damunt les seroses.

En el Cas 1 estan afectades tant la cavitat toràcica com la cavitat abdominal i l’exsudat te un aspecte més vermellós (hemorràgic). En el Cas 2 es restringeix a la cavitat abdominal, hi predominen les adherències entre vísceres i el material dipositat te un color blanquinós. L’animal presenta aprimament.

Tant l’aspecte macroscòpic com el posterior estudi histopatològic són compatibles amb peritonitis cròniques difuses amb un important component fibrós, molt probablement degut a la cronificació de peritonitis fibrinoses. En aquesta fase de la malaltia no te sentit fer un anàlisi microbiològic ja que l’agent causal de la peritonitis probablement ja no hi és present.

En porcí les causes més comuns de poliserositis fibrinosa són: Haemophilus parasuis, Streptococcus suis, Mycoplasma hyorrhinis i Eschericha coli.

Cas1, dipòsit de material fibrós a les superfícies seroses abdominals.

Cas1, dipòsit de material fibrós a les superfícies seroses abdominals.

Cas 1, detall de l’exsudat inflamatori.

Cas 1, detall de l’exsudat inflamatori.

Cas 2, s’observen dipòsits de material fibrós blanquinosos.

Cas 2, s’observen dipòsits de material fibrós blanquinosos.

Cas 2, les visceres presentaven adherències entre elles i estaven recobertes per abundant teixit fibrós.

Cas 2, les visceres presentaven adherències entre elles i estaven recobertes per abundant teixit fibrós.