Una vaca frisona arriba a l’escorxador caquèctica, deshidratada i amb problemes per caminar. A la cavitat toràcica s’aprecien adherències pleurals i, al tallar el parènquima pulmonar, s’observa hepatització i lesions d’aspecte purulent amb una fibrosi evident dels septes i la pleura. El fetge presenta en un dels seus lòbuls múltiples àrees ben demarcades amb canvi de coloració groguenca.

Histopatològicament la lesió a la cavitat toràcica es classifica com una pneumònia fibrinopurulenta abscedificant crònica d’origen bacterià amb afecció pleural reactiva concomitant. Tot i que el cultiu microbiològic no ha permès determinar-ne la causa última descartem que es tracti d’un cas de Pleuropneumònia contagiosa bovina (Mycoplasma mycoides) ja que sol presentar més segrestos, lesions més greus i extenses de localització predominant als lòbuls caudals i no tan de caràcter abscedificant. L’aspecte de la lesió també podria ser compatible amb infecció crónica per Mycoplasma bovis i fins i tot amb pneumònia per aspiració (degut al caràcter gangrenós incipient de la necrosi).

La lesió del fetge consisteix en una lipoïdosi hepàtica multifocal sense rellevància patològica ni relació aparent amb les lesions de la cavitat toràcica. Macroscòpicament caldria incloure en el diferencial una sospita de necrosi del teixit hepàtic.

La vaca estava deshidratada i caquèctica a la seva entrada a l’escorxador, i presentava depressió i dificultats per caminar.

La vaca estava deshidratada i caquèctica a la seva entrada a l’escorxador, i presentava depressió i dificultats per caminar.

La lesió més important estava al pulmó que presentava imatges de pleuropneumònia fibrinopurulent, abscedificant.

La lesió més important estava al pulmó que presentava imatges de pleuropneumònia fibrinopurulent, abscedificant.

La distribució de les lesions era multifocal.

La distribució de les lesions era multifocal.

Canal caquèctica, amb algunes hemorràgies subcutànies.

Canal caquèctica, amb algunes hemorràgies subcutànies.

Lipoïdosi hepàtica multifocal, aquesta imatges es podria confondre amb necrosi del parènquima hepàtic.

Lipoïdosi hepàtica multifocal, aquesta imatges es podria confondre amb necrosi del parènquima hepàtic.