En una canal d’una truja de 2 anys d’edat s’aprecien múltiples masses blanquinoses arrodonides en el pulmó que presenten una distribució multifocal i generalitzada. El diàmetre de les masses és variable des de 4 mm fins a 15 cm. Al tall presenten una coloració blanquinosa.

Microscòpicament aquestes masses corresponen a un intens infiltrat inflamatori format majoritària ment per macròfags, escassos eosinòfils i amb presència de cèl•lules gegants multinucleades. No s’aprecia necrosi. S’examinen seccions de limfonode mediastínic que presenten també inflamació del mateix tipus. Es tracta per tant d’una pneumònia i limfadenitis granulomatoses proliferativa.

Malauradament no s’arriba a determinar la causa d’aquesta reacció inflamatòria, les proves que s’han fet inclouen:

  • Es descarta que es tracti d’una micobacteriosi mitjançant una tinció de Ziehl-Neelsen (Negatiu), una PCR per complex M. tuberculosis (Negatiu) i un cultiu de micobacteris (Negatiu).
  • Es descarta la presència d’estructures fúngiques mitjançant una tinció de Grocott (Negatiu).
  • Es descarta la presència de bacteris gram positius amb una tinció de gram (Negatiu) i un cultiu microbiològic estàndard (Negatiu).
  • Morfològicament, es descarta també que es tracti d’un procés associat a paràsits o una neoplàsia.

Si algú s’ha trobat amb casos similars o te una idea de què pot causar aquest tipus de lesió el/la convidem a compartir-ho a la secció de comentaris que hi ha al final d’aquesta entrada.

La lesió afecta a tots els lòbuls pulmonars i als limfonodes mediastínics.

La lesió afecta a tots els lòbuls pulmonars i als limfonodes mediastínics.

A la secció les masses presenten una coloració blanquinosa homogènia.

A la secció les masses presenten una coloració blanquinosa homogènia.

Al microscopi es pot observar una reacció inflamatòria granulomatosa amb abundants cèl·lules gegants multinucleades com les de la imatge.

Al microscopi es pot observar una reacció inflamatòria granulomatosa amb abundants cèl·lules gegants multinucleades com les de la imatge.