En una partida de vedells de raça frisona es van observar, en 25 d’ells, lesions oculars que consistien en canvis de coloració blanquinosos uni o bilaterals de la còrnia que, en alguns casos, presentaven fins hi tot àrees ulcerades.  Aquesta lesió consisteix en una queratoconjuntivitis (inflamació de la còrnia i de la conjuntiva) amb úlcera corneal. L’estudi histopatològic també va poder identificar hifema (presència d’hemorràgia a la cambra anterior de l’ull).

Els inspectors sospiten d’una etiologia infecciosa, entre el diferencial cal incloure Moraxella bovis, però també altres agents com herpesvirus (com la Febre catarral maligna o la rinotraqueïtis infecciosa bovina, tot i que s’haurien d’observar altres lesions), Mycoplasma i fongs (no en tants animals).

Es van prendre hisops de les còrnies lesionades en 6 dels animals per fer cultiu microbiològic i en 2 d’ells es van aïllar colònies compatibles amb Moraxella. Addicionalment es va realitzar PCR per descartar Mycoplasma bovis (els sis hisops van donar negatiu).

Aquesta malaltia es coneix com a queratoconjuntivitis infecciosa bovina (o malaltia de l’ull rosa) causada per Moraxella bovis. És més comú a l’estiu per la major presència de mosques que fan de vector del bacteri entre animals i es sol agreujar amb infeccions secundàries i factors ambientals (pols, llum solar…).

Aspecte de les lesions oculars observades en els vedells.

 

Diferents graus de severitat de les lesions remeses. En alguns animals era bilateral i, en d’altres unilateral. En alguns casos la còrnia estava completament ulcerada.