Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

En un porc de raça híbrida d’uns sis mesos es va observar limfadenopatía a nivell dels limfonodes mediastínics i àrees enfosquides als lòbuls diafragmàtics.

Limfadenopatia als limfonodes mediastínics i àrees enfosquides als lòbuls diafragmàtics del pulmó.

Limfadenopatia als limfonodes mediastínics i àrees enfosquides als lòbuls diafragmàtics del pulmó.

A la secció els limfonodes presentaven una coloració negrosa-envermellida.

A la secció els limfonodes presentaven una coloració negrosa-envermellida.

Quin és el teu diagnòstic? (10)

%%RATING%%

 

L’estudi histopatològic dels limfonodes va evidenciar una intensa reabsorció de sang acompanyada de presència de cèl·lules no limfoides, de morfologia poligonal, agrupades en petits acúmuls i amb pigment marró fosc al seu interior (melanòcits).A nivell del pulmó es van observar macròfags carregats de pigment, també de color negre.

 

La imatge de sota mostra la lesió primària observada a la pell de l'animal. La lesió dels limfonodes mediastínics s'interpreta com una metàstasi d'un melanoma cutani mentre que la lesió observada a nivell del pulmó sembla més aviat una reabsorció del pigment.

 

Feu clic a l'enllaç següent per a més informació sobre Melanomes en porc.

Lesió nodular negre al flanc de l'animal.

Lesió nodular negre al flanc de l'animal.


Your answers are highlighted below.
Question 1
Quin diagnòstic donaries a la lesió dels limfonodes?
A
Antracosi (partícules de carbó)
B
Reabsorció de sang
C
Metàstasi d'un melanoma
D
Melanosi maculosa
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.