Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

En una vedella Xarolesa d’onze mesos s’aprecien dues lesions vesiculars als masseters interns.

Lesió vesicular a la fàscia del masseter intern.

Lesió vesicular a la fàscia del masseter intern.

Detall de la segona lesió, d'aspecte molt similar.

Detall de la segona lesió, d’aspecte molt similar.

Quin és el teu diagnòstic? (17)

%%RATING%%

 

L’estudi histopatològic de les lesions va evidenciar estructures quístiques epitelials. Molt probablement derivades de teixit glandular salivar.

 

Per localització i morfologia de les lesiones era recomanable descartar que es tractés de vesícules de Cysticercus bovis.

 
Your answers are highlighted below.
Question 1
A
Cysticercus tenuicollis
B
Cysticercus bovis
C
Quists epitelials
D
Adenocarcinoma quístic
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.