Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

Les lesions que mostrem a les imatges corresponen a vísceres de búfala d’una mateixa explotació.

En examinar les lesions al microscopi s’aprecia, en ambdos casos, que es tracta de lesions quístiques associades a una infiltrat inflamatori granulomatós, ric en leucòcits polimorfonuclears eosinòfils.

Quist hepàtic intraparenquimatós de mida considerable.

Quist pulmonar intraparenquimatós.

[poll id=’3′]