Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

En un fetge de conill de 6 mesos d’edat, de raça híbrida, es va observar una massa de color groguenc, protuberant que media 2×3 cm.

Massa groguenca en el fetge d'un conill.

Massa groguenca en el fetge d’un conill.

Detall de la massa des de la cara visceral.

Detall de la massa des de la cara visceral.

Quin és el teu diagnòstic? (20)

%%RATING%%

  L'estudi histopatològic va evidenciar una lesió inflamatòria granulomatosa, amb presència de leucòcits polimorfonuclears eosinòfils, associada a una hiperplàsia de conductes biliars. Aquesta lesió és probablement d'orígen parasitari (Cysticercus pisiformis).  
Your answers are highlighted below.
Question 1
A
Cistadenoma biliar
B
Granuloma hepàtic parasitari
C
Quists biliars congenits
D
Lipidosi hepàtica
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.