Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

En un conill híbrid d’engreix, de capa blanca, de 2 mesos d’edat s’observa la presència, en ambdós ronyons, de múltiples quists de diàmetre variable i contingut acuós.

En un dels ronyons les lesions quistiques eren molt més evidents.

En un dels ronyons les lesions quistiques eren molt més evidents.

A la secció es poden observar les lesions tant a l'escorça com a la medul·la.

A la secció es poden observar les lesions tant a l’escorça com a la medul·la.

Quin és el teu diagnòstic? (24)

%%RATING%%

  Les lesions son consistents, molt probablement, amb una malaltia poliquística congènita que s'observa de forma esporàdica en moltes espècies animals i està associada a un caràcter autosòmic dominant. En varies espècies aquesta condició es creu que està relacionada amb la mutació d'un o varis gens (PKD-1 i/o PKD-2) i l'alteració de les proteínes relacionades, principalment policistina-1 i policistina-2. En qualsevol cas no suposa cap risc pel consum.     Anteriorment haviem comentat un cas semblant: Ronyó poliquistic en un porc.
Your answers are highlighted below.
Question 1
A
Adenoma renal quístic
B
Cysticercus tenuicollis
C
Nefritis parasitària multifocal
D
Ronyó poliquístc congènit
E
Cysticercus pisiformis
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.