Posa a prova el teu ull microbiològic. Què creus que es va aïllar d’aquest abscés? Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

En una canal de porc, femella, de raça creuada, de 3 anys d’edat s’aprecien dos nòduls ben encapsulats amb material caseós al seu interior disposat en forma de cercles concèntrics.

Nòdul encapsulat ventral a la columna vertebral.

Nòdul encapsulat ventral a la columna vertebral.

A l'interior dels nòduls hi ha material caseós disposat en forma de làmines concèntriques.

A l’interior dels nòduls hi ha material caseós disposat en forma de làmines concèntriques.

Quin és el teu diagnòstic? (31)

%%RATING%%

  El cultiu microbiològic ha permès aïllar un creixement abundant de Trueperella pyogenes. Es tracta d'una dels bacteris que més sovint s'aïllen en abscessos de canals de porc. Antigament era conegut com Arcanobacterium pyogenes, més antigament com Actinomyces pyogenes i encara més antigament com Corynebacterium pyogenes.
Your answers are highlighted below.
Question 1
Què creus que ha crescut a la placa de petri?
A
Haemophilus parasuis
B
Corynebacterium pseudotuberculosis
C
Mycobacterium avium subsp. hominisuis
D
Trueperella pyogenes
E
Erysipelothrix rhusiopathiae
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.