Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

En un vedell mascle de raça frisona de 10 mesos s’aprecia una lesió única granulomatosa a la musculatura de la llengua.

Lesió nodular blanquinosa a la musculatura de la llengua.

Lesió nodular blanquinosa a la musculatura de la llengua.

Quin és el teu diagnòstic? (32)

%%RATING%%

  L'estudi histopatològic ha evidenciat lesions compatibles amb una Cisticercosi bovina. Dins del diagnòstic diferencial calia descartar que es tractés d'un cas d'actinobacilosi, o llengua de fusta.
Your answers are highlighted below.
Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
Actinobacilosi (Llengua de fusta)
B
Calcinosis cutis
C
Tuberculosi bovina
D
Cisticercosi bovina
E
Miositis granulomatosa fúngica
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.