Quin microorganisme es va aïllar d’aquesta lesió?

En una canal de xai de 4 mesos d’edat s’observa un canvi de coloració del lòbul pulmonar apical dret que está enfosquit i presenta una consistència endurida.

Lòbul pulmonar apical dret enfosquit i de consistència endurida (seccionat). 

La lesió, vista des de l’altre costat. Es pot apreciar que la pleura esta afectada i un augment de mida dels nòduls limfàtics traqueobronquials.

 

Quin és el teu diagnòstic? (44)

%%RATING%%

La histopatologia va evidenciar lesions  de pleuropneumònia fibrinosa subaguda greu, compatible amb una infecció bacteriana. El cultiu microbiologic es va aïllar Mannheimia haemolytica. La resta de bacteris proposats també poden causar pneumònies bacterianes en bestiar oví.
Your answers are highlighted below.
Question 1
Quin bacteri es va aïllar d'aquesta lesió?
A
Mycoplasma ovipneumoniae
B
Mannheimia haemolytica
C
Pasteurella multocida
D
Helcococcus ovis
E
Histophilus somni
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.