Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

En un vedell de 15 mesos d’edat, mascle, de raça Montbelliard, s’aprecia un augment de mida dels dos ronyons que presenten la superfície rugosa i una coloració pàl·lida.

 

Ronyó. Boví. Augment de mida, palidesa i superfície rugosa.

 

A la secció es pot veure que la lesió afecta a tota l’escorça renal i parcialment, a la medul·la.

 

Detall del parènquima al tall.

 

Quin és el teu diagnòstic? (46)

%%RATING%%

La histopatologia va evidenciar que les lesions consistien en una nefritis embòlica (causada per èmbols sèptics originats en un altre focus d'infecció primari, tipicament a l'endocardi de les valvules cardíaques) i infarts subaguts greus, causats per èmbols de mida suficient per obstruir arteries. El cultiu microbiològic va donar un resultat negatiu de manera que no es va poder identificar l'agent etiològic en aquest cas, en bestiar boví, però, se sol aïllar Trueperella pyogenes.

Your answers are highlighted below.
Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
Nefritis embòlica (septica)
B
Limfoma esporàdic juvenil
C
Nefroblastoma
D
Hidronefrosi
E
Amiloïdosi renal
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.