Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

En un vedell, mascle, de raça frisona de 11 mesos d’edat s’observa un canvi de coloració en el fetge. Està pàl·lid i presenta un aspecte fibròtic. Els nòduls limfatics associats al fetge estan reactius (augmentats de mida).

Fetge de coloració pàl·lida.

A la secció presenta un aspecte fibrós.

Quin és el teu diagnòstic? (49)

%%RATING%%

L'estudi histopatológic va evidenciar una fibrosis hepàtica intensa generalitzada associada a una hepatitis intersticial crónica generalizada. Aquesta lesió és compatible con colangiohepatitis crónica, és a dir, una inflamació dels conductes biliars i del parènquima hepàtic. La causa més probable és bacteriana (per exemple per coliformes o estreptococs) i seria un mecanisme similar al de les infeccions urinaries ascendents, pero des del tracte digestiu. També pot ser conseqüència d'una bacteriemia (per exemple per Salmonella) però esperariem veure lesions en altres organs en aquest últim cas.
Your answers are highlighted below.
Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
Hepatitis necrotitzant
B
Lipidosi hepàtica
C
Colangiohepatitis crònica
D
Cirrosi hepàtica
E
Limfoma esporàdic juvenil
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.