Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat! 

En una canal de vaca frisona de 29 mesos d’edat s’aprecia un canvi de coloració generalitzat del fetge, aquest apareix ennegrit i de consistencia endurida. Els nòduls limfàtics regionals estan incrementats de mida i edematosos.

 

Canvi de coloració generalitzat del fetge.

 

La consistencia de la víscera estava incrementada.

 

Quin és el teu diagnòstic? (50)

%%RATING%%

L'estudi histopatològic evidencia una molt intensa i generalitzada hiperèmia de distribució centrolobel·lar que provoca degeneració i atròfia extensa i greu del parènquima hepatocitari en la totalitat de les zones centrolobelar i mitja (i també la zona periportal en algunos lobels). Aquesta lesió es classifica com una hiperemia pasiva (congestió) subaguda hepàtica amb degeneració i atrofia hepatocitària greu. Una causa freqüent que explicaría aquest tipus de troballa és una possible cardiopatía de l'animal, tot i que histològicament no es pot confirmar. La reabsorció de líquid extravasat a causa d'una pressió sanguínia augmentada explicaria l'aspecte edematós dels nòduls limfàtics.

Congestió hepàtica centrelobelar intensa. A més augments, es pot veure l'atròfia hepatocitàia (asterisc).


Your answers are highlighted below.
Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
Congestió hepàtica
B
Melanosi maculosa
C
Melanoma
D
Amiloidosi hepàtica
E
Hematoma hepàtic
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.