Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

En una canal de porc de 6 mesos i raça mixta es va observar un augment de mida del nòdul limfàtic submandibular. En seccionar-lo presentava lesions blanques, nodulars, granulomatoses i de distribució miliar.

Limfonode submandibular de porc amb lesions granulomatoses.

 

Quin és el teu diagnòstic? (53)

%%RATING%%

L'estudi histopatològic evidencia que es tracta d'una limfadenitis necrotitzant multifocal crònica, d'origen bacterià. I, efectivament, el cultiu microbiològic permet aïllar de la lesió Rhodococcus equi.

Creixement de la sembra directa, que posteriorment es va identificar com a R.equi.


Your answers are highlighted below.
Question 1
Quin microorganisme es va aïllar d'aquesta lesió?
A
Trueperella pyogenes
B
Mycobacterium avium
C
Rhodococcus equi
D
Nocardia spp
E
Mycobacterium caprae
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.