Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

En una canal de porc hibrid, mascle de sis mesos s’aprecia la següent lesió en un dels dos testicles.

Increment de mida unilateral.

Atròfia del teixit testicular i presència de secreció verdosa a l’epididim.

Detall del contingut de la lesió.

 

Quin és el teu diagnòstic? (54)

%%RATING%%

L'estudi histopatològic evidencia que es tracta d'una abscés fistulitzant, d'origen bacterià. I, efectivament, el cultiu microbiològic permet aïllar de la lesió Trueperella pyogenes.
Your answers are highlighted below.
Question 1
Quin microorganisme és el causant d'aquesta lesió?
A
Trueperella pyogenes
B
Brucella suis
C
Brucella melitensis
D
Brucella abortus
E
Chlamydia suis
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.