Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

En una canal de porc s’aprecia un quist de contingut líquid serós i parets transparents, de 2 cm de diàmetre, adherit a la tràquea.

Quist adherit a la tràquea.

 

Quin és el teu diagnòstic? (55)

%%RATING%%

L'estudi histopatològic evidencia que es tracta d'una ectàsia limfàtica sinusal o quist limfàtic, es tracta d'una troballa accidental que se sol associar a fenòmens d'atròfia limfoide. Els inspectors que vàren remetre el cas volien descartar que es tractés d'uns vesícula parasitària com les que provoca Cysticercus tenuicollis.
Your answers are highlighted below.
Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
Cysticercus tenuicollis
B
Cysticercus cellullosae
C
Quist limfàtic
D
Quist hidatídic
E
Adenoma pulmonar quístic
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.