Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

En una canal de porc, híbrid, de 6 mesos d’edat s’observa una pal·lidesa generalitzada de la musculatura. Amb presència d’estries blanquinoses.

 

Aspecte pàl·lid de la musculatura a les extremitats.

 

A la musculatura intercostal i de la paret abdominal es poden observar estries blanquinoses.

 

Quin és el teu diagnòstic? (56)

%%RATING%%

L'estudi histopatològic evidencia que es tracta d'una lipomatosi muscular, consisteix en la substitució de les fibres musculars per adipòcits que provenen de les cèl·lules mesenquimatoses intramusculars. Anteriorment n'haviem descrit un cas en boví.
Your answers are highlighted below.
Question 1
Quin és el teu diagnòstic? (56)
A
Lipomatosi muscular
B
Degeneració Hialina de Zenker
C
Malaltia del Múscul Blanc
D
Miositis piogranulomatosa
E
Miositis eosinofílica
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.