Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

En una canal de xai, mascle de 3 mesos d’edat s’aprecia, de forma generalitzada la musculatura amb aspecte fibrós, de color blanquinós i edematós a la secció.

Aspecte pàl·lid/blanquinós de la musculatura.

La musculatura de les extremitats també estava afectada.

 

Quin és el teu diagnòstic? (57)

%%RATING%%

L'estudi histopatològic evidencia que es tracta d'una degeneració hialina de Zenker, altrament coneguda com a malaltia del múscul blanc, consisteix en la degeneració i necrosi de les fibres musculars amb mineralització de les mateixes (d'aqui la coloració blanquinosa). Haviem presentat casos similars en aquest blog en boví i porcí.
Your answers are highlighted below.
Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
Lipomatosi muscular
B
Malaltia del múscul blanc
C
Miositis eosinofílica
D
Carns PSE (pàl·lides, toves i exsudatives)
E
Miopatía isquèmica
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.