Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

En dues canals de porc, mascles, de raça híbrida d’uns 6 mesos d’edat s’aprecien a la cavitat abdominal la presència de lesions nodulars blanquinoses adherides a la serosa peritoneal. El nòduls limfàtics estan hiperplàsics i es desconeix si la cavitat toràcica estava afectada.

 

Nòduls blanquinosos, de superficie llisa, adherits a la serosa hepàtica i al diafragma.

 

La mateixa lesió es pot observar a la capsula de la melsa i al mesenteri.

Detall de la lesió a la melsa un cop fixada i seccionada la mostra.

 

Quin és el teu diagnòstic? (64)

%%RATING%%

L'estudi histopatològic va evidenciar una peritonitis granulomatosa, però no va ser possible establir quin agent l'havia causada. Es va descartar la presència de bacteris gram positius (tinció de gram) i de bacils àcid alcohol resistents (Tinció de Ziehl Neelsen per Micobacteris), tampoc es van observar estructures compatibles amb fongs (Tinció de Groccott) ni paràsits. I es va descarar que es tractés d'un procés neoplasic. Si heu observat una lesió similar ens podeu fer arribar els vostres comentaris. al final de l'entrada.
Your answers are highlighted below.
Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
Limfoma
B
Micobacteriosi
C
Peritonitis fúngica
D
Peritonitis bacteriana
E
Mesotelioma
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.