Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

Fes clic sobre la opció que creguis que és correcta i prem el botó “Get Results” per saber si l’has encertat.

Ens arriben imatges d’una vaca amb lesions quístiques al fetge i al pulmó.

Lesions al fetge.

Lesions cavitàries al parènquima pulmonar.

Detall de les vessícules del fetge i el seu contingut.

Detall de la paret d’una de les vessícules del pulmó.

Contingut d’alguna de les vessícules.

 

Quin és el teu diagnòstic? (65)

%%RATING%%

Les imatges són compatibles amb una lesió d'orígen parasitari coneguda com a quist hidatídic o hidatidosi. Consisteix en la fase larvària de Echicnococcus granulosus senso lato. No s'han de confondre amb E.multilocularis .  L'explicació seria que E.multilocularis no fa capa adventícia al voltant del quist i té un aspecte més alveolar i infiltratiu als teixits.  Les vesícules que es veuen a dins els quists corresponen a vesícules filles (vesícules secundàries).
D'altra banda, i reforçant aquesta explicació, en el nostre territori no tenim presència d'aquest paràsit  i cal tenir en compte que el cicle de E.multilocularis  es tanca entre carnívors (tipus guineu, llop, etc...) que son els hostes definitius amb el parasit a l'intestí que excreta ous per les femtes i rosegadors (hostes intermediaris que desenvolupen els quists). De forma accidental l'home pot actuar d'hoste intermediari (zoonosis) i també s'ha descrit en especies domèstiques com el porc o el cavall.
   
Your answers are highlighted below.
Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
Cysticercus bovis
B
Echinococcus multilocularis
C
Echinococcus granulosus
D
Echinococcus ortleppi
E
Cysticercus tenuicollis
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.