Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

Fes clic sobre la opció que creguis que és correcta i prem el botó “Get Results” per saber si l’has encertat.

En una canal de vedella de raça creuada i 11 mesos d’edat s’observen multiples àrees, distribuïdes per tot el cos, ben delimitades de musculatura que presenten una coloració més pàl·lida. Afecta principalment les cuixes, els filets i el pit.

Extenses àrees de musculatura de coloració pàl·lida.

Les lesions es distribueixen per tot el cos i estan molt ben delimitades.

Les cuixes estan especialment afectades.

 

Quin és el teu diagnòstic? (66)

%%RATING%%

L'estudi histopatològic va revelar que es tractava de lesions de miositis eosinofílica (inflamació del múscul amb presència d'abundants leucòcits polimorfonuclears eosinòfils). Malgrat que en aquest cas no es van observar estructures parasitàries aquesta condidió s'associa a la parasitació per Sarcocystis spp. La presència d'eosinòfils dóna una coloració verdosa a les lesions.
Your answers are highlighted below.
Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
Lipomatosi muscular
B
Degeneració hialina de Zenker
C
Miositis eosinofílica
D
Liposarcoma
E
Malaltia del múscul blanc
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.