Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

Fes clic sobre la opció que creguis que és correcta i prem el botó “Get Results” per saber si l’has encertat.

En una canal de porc de 6 mesos d’edat s’aprecien  àrees enfosquides distribuides de forma multifocal als diferents lòbuls pulmonars, ben delimitades, que fan una lleu prominència. No s’observa alteració dels nòduls limfàtics.

Pulmó de porc amb lesions hemorràgiques multifocals i afectació de la pleura.

Detall de les lesions, al tall es pot observar que aprofunditzen en el parènquima.

 

Quin és el teu diagnòstic? (67)

%%RATING%%

En aquest cas no vam rebre mostres, per tant no va ser possible una confirmació laboratorial però les imatges son compatibles amb lesions causades per Actinobacillus pleuropneumoniae. Algunes soques d'aquest bacteri provoquen aquest tipus de lesions multifocals, les arees que fan relleu corresponen amb les àrees lesionades pel bacteri i correponen a arees de pneumònia necròtico-hemorràgica. La pleura sol estar inovlucrada (pleuritis).
Your answers are highlighted below.
Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
Pneumònia necortico-hemorràgica (Actinobacillus pleuropneumoniae)
B
Hemorràgies pulmonars (Virus de la pesta porcina africana)
C
Melanoma multifocal (metàstasis)
D
Pneumònia embòlica
E
Limfoma
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.