Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

Ens remeten al SESC mostres i imatges d’un pollastre d’engreix de 3 mesos, només hi ha un animal afectat a la partida.

Nòduls blanquinosos perifoliculars.

Nòduls blanquinosos perifoliculars.

Una altra vista de la lesió cutània.

Una altra vista de la lesió cutània.

El miocardi també presentava nòduls blanquinosos.

El miocardi també presentava nòduls blanquinosos.

Presència de nòduls blanquinosos multifocals al fetge (a dalt) i esplenomegàlia (abaix).

Presència de nòduls blanquinosos multifocals al fetge (a dalt) i esplenomegàlia (abaix).

Aspecte dels nervis ciàtics.

Aspecte dels nervis ciàtics.

Quin és el teu diagnòstic?

%%RATING%%

 

L’estudi histopatològic va evidenciar una proliferació neoplàsica limfoide a nivell de la melsa i també a la pell, fetge i miocardi. Als nervis ciàtics no hi havia lesions significatives.

 

Aquestes lesions són compatibles amb la Malaltia de Marek.

 

En aquest enllaç es revisen les lesions més comunes de la Malaltia de Marek: A veure!?


Your answers are highlighted below.
Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
Carcinoma de cèl·lules escamoses
B
Leucosi aviar
C
Malaltia de Marek
D
Malaltia de Newcastle
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.