Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

Fes clic sobre la opció que creguis que és correcta i prem el botó “Get Results” per saber si l’has encertat.

 

En una canal de boví major de 12 mesos s’observen diverses formacions d’aspecte papilomatós adherides a la mucosa de la llengua.

 

Múltiples formacions papil·liformes a la mucosa lingual d’un vedell.

Detall de la lesió.

Detall de la lesió.

 

Quin és el teu diagnòstic? (72)

%%RATING%%

L'estudi histopatològic va evidenciar lesions compatibles amb un papiloma, una neoplasia de cèl·lules epitelials benigna. En boví sol estar causada per la infecció pel papilomavirus boví, del qual s'en coneixen fins a 16 tipus, cadascun associat a una localització, el papilomavirus boví  tipus 12 (BPV-12) s'associa al papiloma lingual. Els tipus 1, 2 i 5 provoquen el fibropapiloma cutani que ja haviem descrit anteriorment.
Your answers are highlighted below.
Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
Llengua de fusta (Actinobacilosi)
B
Papiloma (Papilomavirus boví tipus 4 o 12)
C
Fibropapiloma (papilomavirus boví tipus 1, 2 o 5)
D
Carcinoma de cèl·lules escamoses
E
Ectima contagiós
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.