Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

Fes clic sobre la opció que creguis que és correcta i prem el botó “Get Results” per saber si l’has encertat.

En una canal de porc de 6 mesos d’edat s’aprecien múltiples lesions nodulars, compatibles amb granulomes, al fetge, melsa i nòduls limfàtics gastrohepàtic i mesentèrics.

Melsa amb múltiples lesions nodulars blanquinoses.

 

Lesions blanquinoses en els nòduls limfàtics.

 

Quin és el teu diagnòstic? (73)

%%RATING%%

L'estudi anatomopatològic va evidenciar que es tractava de lesions granulomatoses compatibles amb una micobacteriosi. El cultiu de micobacteris va permetre aïllar Mycobacterium avium hominisuis. Els micobacteris del complex M. avium poden donar en porcs lesions compatibles amb tuberculosi com ja vam veure anteriorment en una infecció per M.avium avium.  En qualsevol cas si observem aquestes lesions cal enviar mostra al SESC per descartar que es tracti de micobacteris del complex M.tuberculosis com ara M.bovis, M.caprae o M.microti que son causants de tuberculosi zoonòtica i en porc donarien lesions indistingibles de les que observem en aquest cas. En el SESC n'hem vist alguns casos en porc senglar. Altres bacteris, com Nocardia o Rhodococcus, també poden donar lloc a lesions piogranulomatoses que cal descartar.
Your answers are highlighted below.
Question 1
Quin microorganisme es va aïllar d'aquestes lesions?
A
Nocardia
B
Mycobacterium avium
C
Mycobacterium caprae
D
Rhodococcus equii
E
Mycobacterium microti
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.