Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

Fes clic sobre la opció que creguis que és correcta i prem el botó “Get Results” per saber si l’has encertat.

En una canal de cabra, femella de 5 anys d’edat es va observar una massa a la musculatura abdominal, d’uns 10cm de diàmetre, d’aspecte hemorràgic, encapsulada i assimètrica.

Lesió d’aspecte hermorràgic a la musculatura abdominal.

Detall de la lesió.

Quin és el teu diagnòstic? (74)

%%RATING%%

L'estudi anatomopatològic va evidenciar que es tractava de lesions compatibles amb un hematoma muscular en fase de organització.
Your answers are highlighted below.
Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
Hemangioma
B
Hemangiosacrcoma
C
Melanoma
D
Hematoma
E
Rhabdomioma
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.