Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

Fes clic sobre la opció que creguis que és correcta i prem el botó “Get Results” per saber si l’has encertat.

En un pulmó d’una canal d’ovella s’observa aquesta lesió nodular d’aspecte granulomatós.

Pulmó d’ovella. Lesió granulomatosa seccionada, encapsulada, d’aspecte caseós, amb capes concèntriques (aspecte de ceba) i coloració verdosa.

 

Quin és el teu diagnòstic? (76)

%%RATING%%

El cultiu microbiològic va permetre aïllar un cultiu pur de Corynebacterium pseudotuberculosis de la lesió. Es tracta per tant d'un cas de limfadenitis caseosa. Encara que es tracti d'una pneumònia piogranulomatosa bacteriana la malaltia es coneix com a limfadenitis caseosa per que sol afectar als nòduls limfàtics. La patogènia més comuna és que el bacteri entri a través de ferides a la pell (durant l'esquilat, per exemple) i, via vasos limfatics, accedeix als nòduls limfàtics on es produeix la lesió primària, d'allí  s'escampa via hematògena o limfàtica cap a altres vísceres, en aquest cas els pulmons, però també poden haver-hi altres vies d'entrada (respiratòria, oral...). En ovella se sol observar en nòduls limfàtics preescapulars o precrurals. La distribució en capes concèntriques és típica d'aquest microorganisme degut a la seva exotoxina soluble, l'organisme intenta encapsular la lesió però l'abscés segueix creixent de forma concentrica. La coloració verdosa és deguda a la presència de leucòcits polimorfonucleats eosinòfils a l'exsudat inflamatori, que també conté macròfags i neutròfils.
Your answers are highlighted below.
Question 1

Quin és el teu diagnòstic?

A
Pneumònia caseosa (Corynebacterium pseudotuberculosis)
B
Pneumònia abscedificant (Trueperella pyogenes)
C
Pneumònia granulomatosa (Mycobacterium caprae)
D
Limfadenitis caseosa (Corynebacterium pseudotuberculosis)
E
Melioidosis (Burkholderia pseudomallei)
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.